Publish: 2022
Publisher: The University of Silesia Press
Translator: Michał Krzykawski
ISBN: 978-83-226-4242-9
Country: Poland
Language: Polish
Details/Translations:
Description:

Książka Rekursywność i przygodność Yuka Huia to fascynujące przedsięwzięcie naukowe. Autor postanawia wyjaśnić, w jaki sposób powiązane są z sobą pojęcia cybernetyki i organiczności, a nawet więcej – jak systemy techniczne wyłaniają się z tego, co organiczne (wbrew intuicji teoretycznej, że źródłem współczesnej techniki jest mechanizm i to, co mechaniczne). Hui podejmuje problem rekursji i przygodności niejako od środka systemu technicznego i filozoficznej refleksji nad nim. W swojej analizie krytycznej nie przyjmuje perspektywy w duchu „obiektywnego” spojrzenia na problem. Stara się nam raczej powiedzieć, do jakiego stopnia jesteśmy wpleceni w kosmotechnikę i dlaczego niemożliwe jest zerwanie z techniką na zasadzie powrotu do natury. W tym sensie pomysł Huia jest bardzo skromny – odwołuje się on do zaledwie dwóch pojęć, które jednak rozsadzają nasze myślenie o technice jako o czymś czysto zewnętrznym, instrumentalnym czy nie-ludzkim. Imponująco wygląda również sposób argumentacji autora, który pokazuje, dlaczego i jak wyłoniła się w filozofii nowożytnej refleksja nad techniką i w jakim sensie technika wyrasta z ducha, a nie z materii. Na polskim rynku wydawniczym książka Huia jest znakomitym wprowadzeniem do współczesnej filozofii techniki, pozbawionej jednakże naiwności i uproszczeń, a jednocześnie potwierdzeniem, że filozofii potrzebujemy dziś nawet bardziej niż wcześniej.

Natalia Juchniewicz


Spis treści

Podziękowania 11

Przedmowa: wiosło Odyseusza (Howard Caygill) 13

 

Wprowadzenie: psychodeliczne stawanie się 17

§ 1. Przygoda rozumu 18
§ 2. Niewidzialna natura, widzialny umysł 23
§ 3. Przygodność i celowość 28
§ 4. Poza mechanicyzm i witalizm 31
§ 5. Wielkie dopełnienie 35
§ 6. Konflikt organów 41
§ 7. Po ekologii, przed katastrofą słoneczną 46
§ 8. Kosmologowie przyszłości 50

 

ROZDZIAŁ 1. Natura i rekursywność 57

§ 9. Kant i model systemu 58
§ 10. Organiczny warunek filozofii 62
§ 11. Rekursywność w ja Fichtego 67
§ 12. Cyrkularność w duszy i w naturze 72
§ 13. Rekursywność w Naturphilosophie 79
§ 14. Paradygmat organicystyczny i ekologiczny 84
§ 15. Organizm ogólny, Gaja albo sztuczna Ziemia 94

 

ROZDZIAŁ 2. Logika i przygodność 101

§ 16. Rekursywność w Fenomenologii ducha 102
§ 17. Logika organicystyczna i refleksyjna 105
§ 18. „Słabość pojęcia w przyrodzie” 109
§ 19. Śmierć natury jako afirmacja logiki 113
§ 20. Rekursywność ogólna i maszyna Turinga 121
§ 21. Leibnizjanizm Wienera 129
§ 22. Cybernetyka cybernetyki 139
§ 23. Informacja w dialektyce/informowanie dialektyki 143
§ 24. Nieobliczalność i przygodność algorytmiczna 154

 

ROZDZIAŁ 3. Nieorganiczność zorganizowana 159

§ 25. Od organicyzmu do organologii 160
§ 26. Forma i ogień albo życie 163
§ 27. Descartes i organy mechaniczne 166
§ 28. Kant jako filozof techniki 170
§ 29. Organologia w Ewolucji twórczej 176
§ 30. Normy i przypadłości 187
§ 31. Niesamowity ogień 193

 

ROZDZIAŁ 4. Nieorganiczność organizująca 199

§ 32. Uniwersalna cybernetyka, alagmatyka ogólna 201
§ 33. Rekursywność w indywiduacji psychicznej i zbiorowej 207
§ 34. Organologia przygodności 213
§ 35. Natura czy sztuka 220
§ 36. Protencja powtórna i wywłaszczenie 223
§ 37. Organiczność nieorganiczna albo ekologia 228
§ 38. Zasada racji 233

 

ROZDZIAŁ 5. Nieludzkość, która pozostaje 245

§ 39. Ponowoczesność i rekursywność 247
§ 40. Technosfera albo chrystogeneza 256
§ 41. Nieludzkie przeciwko systemowi 262
§ 42. Przygodność po systemie albo technoróżnorodność 267
§ 43. Wrażliwość i zdolność przechodzenia 274
§ 44. Organicyzm, organologia i kosmotechnika 280

 

Bibliografia 289

Posłowie do wydania polskiego. Kosmotechnika
i umiejscowienie technologii. Projekt filozofii planetarnej
według Yuka Huia
 (Michał Krzykawski) 307

Indeks przedmiotowy 321