Technodiverzita

Publish date: December 19, 2022
Publisher: Hope Recycling Station, UMPRUM
Translator: Vít Bohal, Václav Jánoščík
ISBN: 978-80-88308-54-6
Pages: 182
Country: Czech Republic
Language: Czech
Details&Translations: português / norsk

 

Description:

Yuk Hui nahlíží současné technologie a umělou inteligenci prizmatem dnešní i klasické filosofie. Vychází přitom nejen ze západních myslitelů, které Hui rád cituje, ale i z čínského vědění – taoistické Knihy proměn, zenu či konfucianismu. Díky tomu kniha nabízí pro Evropana neotřelou sondu do této čím dál ožehavější globální problematiky. (Yuk Hui views contemporary technology and artificial intelligence through the prism of contemporary and classical philosophy. It is based not only on Western thinkers, whom Hui likes to quote, but also on Chinese knowledge – the Taoist Book of Changes, Zen or Confucianism. Thanks to this, the book offers Europeans a novel probe into this increasingly pressing global issue.)

— Petr Profen Mareš, A2

 

Kniha spojuje politické texty Yuka Huie o vzestupu neoreakcionářství, konci osvícenství, budoucnosti kosmopolitismu, popandemické politice a planetárním myšlení. Analýza je založena na historickém, antropologickém a filozofickém zkoumání otázky technologie, která otevírá zcela novou perspektivu. Hui navrhuje pojem technodiverzity skrze zpochybnění současného způsobu chápání technologie jako antropologického a univerzálního a zastává se mnohosti kosmotechniky, která vyjadřuje různé technologické zkušenosti, které jsou kulturně a kosmologicky situovány. Znovuobjevení historicky dohledatelné a stále produktivní technodiverzity je klíčovým úkolem pro zpochybnění ontologických a epistemologických předpokladů moderních technologií a jejich limitů. Huiova analýza navrhuje aktualizované chápání technologie v antropocénu a planetární politiku za hranice technologické planetarizace. Překlad z angličtiny Vít Bohal, Václav Janoščík. Grafika Anymade Studio. Vychází v koedici s Hope Recycling Station.